Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.

Zgodnie z opublikowanym komunikatem o wprowadzeniu do stosowania taryfy na dostawy ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DRE.WRC.4210.41.18.2017.2018.571.IX.ESZ

począwszy od dnia 3 października 2018 r . ulegają zmianie  aktualne ceny i stawki opłat:

Grupa A - odbiorcy ciepła kotłowni Wyzwolenia i Targowa

L.p. Rodzaj ceny lub stawki opłat Jedn. miary Wysokość ceny lub stawki opłat
1

Stawka za zamówioną moc cieplną

rata za m-c (bez Vat)

zł/MW/m-c 10 756,95
2 Stawka opłaty za ciepło (bez Vat) zł/GJ 41,68

 

Grupa B - odbiorcy ciepła kotłowni Kościuszki

L.p. Rodzaj ceny lub stawki opłat Jedn. miary Wysokość ceny lub stawki opłat
1

Stawka za zamówioną moc cieplną

za rok (bez Vat)

zł/MW 118 741,14
2

Stawka za zamówioną moc cieplną

rata za m-c (bez Vat)

zł/MW 9 895,10
3

Cena ciepła (bez Vat)

 zł/GJ  34,08
4 Cena nośnika ciepła (bez Vat)  zł/m3  22,00
5

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

za rok (bez Vat)

 zł/MW  25007,17
6

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

rata za m-c (bez Vat)

 zł/MW/m-c  2 083,93
 7 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (bez Vat)  zł/GJ  7,68

 

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 14:23 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 14:30 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 14:32 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 14:32 Wojciech Kwieciński