Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej i usługowej w zakresie:

 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36)
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37)
 • Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów: odzysk surowców (PKD 38),
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42)
 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)
 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami (PKD 68)
 • Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)
 • Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków (PKD 41)
 • Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43)
 • Wynajem i dzierżawa (PKD 77)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 lipiec 2017 10:35 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 listopad 2018 15:01 Wojciech Kwieciński