Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej i usługowej w zakresie:

  • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
  • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36)
  • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37)
  • Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów: odzysk surowców (PKD 38),
  • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42)
  • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)
  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami (PKD 68)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 lipiec 2017 10:35 Super User