Żuromińskie Zakłady Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w 1992 r. Spółka zawarta została aktem notarialnym dnia 22 stycznia 1992 r. (Repertorium A nr 116/1992 i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025809).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:14 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 lipiec 2017 10:33 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 listopad 2018 15:11 Wojciech Kwieciński