Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. informują że z dniem 01.01.2023 uległ zmianie cennik usług pojazdami asenizacyjnymi.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 15 styczeń 2024 14:20 Wojciech Kwieciński