Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 795 000 zł (dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 10 795 (dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 1000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział, w chwili obecnej wszystkie udziały należą do Gminy i Miasta Żuromin. Jeden udział może stanowić współwłasność kilku osób.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 lipiec 2017 10:36 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 marzec 2018 13:40 Wojciech Kwieciński