Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.

Komunikat o wprowadzeniu do stosowania taryfy na dostawy ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.65.2023.MSt4 z dnia 13 marca 2024 r.

Niniejszym komunikatem informujemy, iż decyzją nr  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 marca 2024 r. nr OŁO.4210.65.2023.MSt4 , polegającej na zatwierdzeniu ustalonej przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. taryfy dla ciepła, zmianie ulega cennik opłat.

W konsekwencji, na podstawie zawartych umów na dostawy ciepła, począwszy od 27.04.2024 r. wszystkich odbiorców energii cieplnej obowiązywać będą nowe stawki opłat wynikające z zatwierdzonej zmiany taryfy.

https://bip.ure.gov.pl/download/3/15987/ZurominskieZakladyKomunalne.pdf

Informujemy jednocześnie że od dnia 27.04.2024 r do 30.06.2024 r z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022, poz 1967 ze zm.) będzie stosowana najniższa cena dostawy ciepła z trzech sposobów wyliczeń cen dostawy ciepła.

Komunikat w załączniku.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Decyzja pdf 1.13 MB Wojciech Kwieciński
Komunikat pdf 489.19 KB Wojciech Kwieciński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 marzec 2024 15:31 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 marzec 2024 15:32 Wojciech Kwieciński