Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to serwis internetowy przeznaczony do powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron internetowych.

Na stronie głównej znajdują się zakładki prowadzące do: strony Biuletynu Informacji Publicznej, strony Żuromińskich Zakładów Komunalnych oraz zakładka KONTAKT umożliwiająca wysłanie wiadomości e-mail do Spółki.  Aby ułatwić poszukiwanie informacji po lewej stronie ekranu umieszczone zostało menu podzielone na grupy tematyczne. Wybranie pozycji menu spowoduje, że odpowiadająca jej informacja pojawia się w głównym oknie.

W prawym górnym rogu ekranu znajdują się odnośniki, służące szybkiemu przeniesieniu do stron serwisu, takich jak Redakcja i Mapa serwisu

Po kliknięciu ikony Redakcja istnieje możliwość wysłania wiadomości e-mail do osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Żuromińskich Zakładów Komunalnych sp. z o.o. Po kliknięciu ikony

Mapa serwisu na ekranie głównym pojawiają się wszystkie działy omawiane w Biuletynie Informacji Publicznej. Po kliknięciu w nazwę kategorii następuje przełączenie do jej treści.

Poniżej widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić. W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie. 
W prawym dolnym rogu ekranu głównego znajduje się pasek ułatwiający korzystanie z BIP osobom słabowidzącym i słabosłyszącym.

Każdy publikowany w biuletynie tekst jest automatycznie uzupełniany dodatkowymi informacjami określającymi:
- Autora tekstu
- Osobę, która tekst opublikowała
- Datę i godzinę opracowania tekstu
- Datę i godzinę pierwszej publikacji
- Datę i godzinę ostatniej modyfikacji
- Osobę, która tekst modyfikowała.

Informacje te pojawiają są w dolnej części głównego okna, pod właściwym tekstem publikowanego dokumentu.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:46 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:47 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:48 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:49 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 lipiec 2017 10:31 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 lipiec 2017 08:05 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 czerwiec 2019 08:10 Wojciech Kwieciński