Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.

Komunikat o wprowadzeniu do stosowania taryfy na dostawy ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DRE.WRC.4210.41.18.2017.2018.571.IX.ESZ

Niniejszym komunikatem informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 września 2018 r. nr DRE.WRC.4210.41.18.2017.2018.571.IX.ESZ (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r., poz 8862) zatwierdzona została zmiana taryfy dla ciepła.
W konsekwencji, na podstawie zawartych umów na dostawy ciepła, począwszy od 3 października 2018 r. wszystkich odbiorców energii cieplnej obowiązywać będą nowe stawki opłat wynikające z powołanej taryfy.

Komunikat i Dziennik urzędowy w załącznikach.

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja PDF 235.02 KB Wojciech Kwieciński
Dziennik Urzędowy pdf 1.32 MB Wojciech Kwieciński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 13:38 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24 wrzesień 2018 13:45 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 13:46 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 13:47 Wojciech Kwieciński