Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.

Zgodnie z opublikowanym komunikatem o wprowadzeniu do stosowania taryfy na dostawy ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DRE.WRC.4210.34.6.2017.571.RK

począwszy od dnia 23 grudnia 2017 r . ulegają zmianie  aktualne ceny i stawki opłat:

Grupa A - odbiorcy ciepła kotłowni Wyzwolenia i Targowa

L.p. Rodzaj ceny lub stawki opłat Jedn. miary Wysokość ceny lub stawki opłat
1

Stawka za zamówioną moc cieplną

rata za m-c (bez Vat)

zł/MW/m-c 10 499,38
2 Stawka opłaty za ciepło (bez Vat) zł/GJ 40,71

 

Grupa B - odbiorcy ciepła kotłowni Kościuszki

L.p. Rodzaj ceny lub stawki opłat Jedn. miary Wysokość ceny lub stawki opłat
1

Stawka za zamówioną moc cieplną

za rok (bez Vat)

zł/MW 119 159,27
2

Stawka za zamówioną moc cieplną

rata za m-c (bez Vat)

zł/MW 9 929,94
3

Cena ciepła (bez Vat)

 zł/GJ  32,74
4 Cena nośnika ciepła (bez Vat)  zł/m3  22,00
5

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

za rok (bez Vat)

 zł/MW  24 658,47
6

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

rata za m-c (bez Vat)

 zł/MW/m-c  2 054,87
 7 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (bez Vat)  zł/GJ  7,59

 

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 grudzień 2017 15:53 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2017 15:56 Wojciech Kwieciński