Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.

Komunikat o wprowadzeniu do stosowania taryfy na dostawy ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DRE.WRC.4210.34.6.2017.571.RK

Niniejszym komunikatem informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 grudnia 2017 r. nr DRE.WRC.4210.34.6.2017.571.RK (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2017 r., poz 11698) zatwierdzona została zmiana taryfy dla ciepła.
W konsekwencji, na podstawie zawartych umów na dostawy ciepła, począwszy od 23 grudnia 2017 r. wszystkich odbiorców energii cieplnej obowiązywać będą nowe stawki opłat wynikające z powołanej taryfy.

Komunikat i Dziennik urzędowy w załącznikach.

Bezpośredni link do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego

Dziennik Urzędowy poz 11698

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Komunikat ŻZK pdf 638.38 KB Wojciech Kwieciński
Dziennik Urzędowy poz. 11698 pdf 743.96 KB Wojciech Kwieciński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 20 grudzień 2017 15:40 Wojciech Kwieciński