Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.

Zgodnie z opublikowanym komunikatem o wprowadzeniu do stosowania zmian taryfy na dostawy ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.6.2020.BG z dnia 29 lipca 2020 r.

Począwszy od dnia 11 września 2020r. ulegają zmianie  aktualne ceny i stawki opłat:

Grupa A - odbiorcy ciepła kotłowni Wyzwolenia i Targowa

L.p. Rodzaj ceny lub stawki opłat Jedn. miary Wysokość ceny lub stawki opłat
1

Stawka za zamówioną moc cieplną

rata za m-c (bez Vat)

zł/MW/m-c 11 087,85
2 Stawka opłaty za ciepło (bez Vat) zł/GJ 45,34

 

Grupa B - odbiorcy ciepła kotłowni Kościuszki

L.p. Rodzaj ceny lub stawki opłat Jedn. miary Wysokość ceny lub stawki opłat
1

Stawka za zamówioną moc cieplną

za rok (bez Vat)

zł/MW 108 936,94
2

Stawka za zamówioną moc cieplną

rata za m-c (bez Vat)

zł/MW 9 078,08
3

Cena ciepła (bez Vat)

 zł/GJ 32,70
4 Cena nośnika ciepła (bez Vat)  zł/m3 22,90
5

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

za rok (bez Vat)

 zł/MW 30 295,06
6

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

rata za m-c (bez Vat)

 zł/MW/m-c 2 524,59
 7 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (bez Vat)  zł/GJ  9,75

 

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2019 12:36 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2019 12:47 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2019 12:49 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2019 12:49 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 październik 2019 14:21 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 wrzesień 2020 10:01 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 wrzesień 2020 10:42 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 wrzesień 2020 10:43 Wojciech Kwieciński