Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. informują że na stronie https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-120-2023-5-z-dn-13-12-2023-r.html  opublikowano nowe taryfy na wodę i ścieki dla Gminy i Miasta Żuromin oraz Gminy Lutocin.
Taryfy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Całość dokumentu dostępna w sekcji załączniki.