Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.

Komunikat o wprowadzeniu do stosowania taryfy na dostawy ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.25.2022.BG z dnia 8 czerwca 2022 r.

Niniejszym komunikatem informujemy, iż decyzją nr  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2022 r. nr OŁO.4210.25.2022.BG , polegającej na zatwierdzeniu ustalonej przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. taryfy dla ciepła, zmianie ulega cennik opłat.

W konsekwencji, na podstawie zawartych umów na dostawy ciepła, począwszy od 01.07.2022 r. wszystkich odbiorców energii cieplnej obowiązywać będą nowe stawki opłat wynikające z zatwierdzonej zmiany taryfy.

Komunikat w załączniku.

 

Treść online https://bip.ure.gov.pl/download/3/15161/ZurominskieZakladyKomunalne.pdf

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zmiana taryfy pdf 1.18 MB Wojciech Kwieciński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 22 czerwiec 2022 08:28 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 czerwiec 2022 08:30 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. środa, 22 czerwiec 2022 08:30 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. środa, 22 czerwiec 2022 08:34 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. środa, 22 czerwiec 2022 08:35 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. środa, 22 czerwiec 2022 08:37 Wojciech Kwieciński