Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. informują że na stronie https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-323-2021-10-z-dn-13-04-2022-r.html opublikowano nowe taryfy na wodę i ścieki dla Gminy i Miasta Żuromin oraz Gminy Lutocin.
Taryfy wchodzą w życie 1 maja 2022 r.

Taryfowe grupy odbiorców

Określono 3 grupy odbiorców wody:

Grupa 1.  Grupa odbiorców (gospodarstwa domowe), pobierające wodę na cele socjalno - bytowe. Rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego, okres rozliczeniowy 1 m-c

Grupa 2. Grupa odbiorców (pozostali odbiorcy, oraz jednostki użyteczności publicznej) pobierający wodę na cele socjalno - bytowe, rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego, okres rozliczeniowy 1 m-c

Grupa 3. Gmina rozliczana za wodę pobieraną na cele wymienione w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), rozliczana w oparciu o wskazania wodomierza głównego, okres rozliczeniowy 1 m-c, woda wykorzystywana na cele ppoż rozliczana jest w oparciu o wskazanie wodomierza głównego, okres rozliczeniowy 1 m-c

Określono 2 grupy odbiorców odprowadzających ścieki:

Grupa 1. Grupa odbiorców (gospodarstwa domowe), odprowadzające ścieki na cele  bytowe, rozliczani są na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, okres rozliczeniowy 1 m-c

Grupa 2. Grupa odbiorców (pozostali odbiorcy, oraz jednostki użyteczności publicznej) odprowadzająca ścieki bytowe, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, okres rozliczeniowy 1 m-c

 

  Wyciąg - tabela opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 Do podanych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług  (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Wyciąg - tabela opłat zbiorowego odprowadzania ścieków

 Do podanych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług  (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Całą taryfę znajdą Państwo w załączniku

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Decyzja pdf 5.70 MB Wojciech Kwieciński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 kwiecień 2022 06:38 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 kwiecień 2022 06:39 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 kwiecień 2022 12:38 Wojciech Kwieciński