Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.

Komunikat o wprowadzeniu do stosowania taryfy na dostawy ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr OŁO.4210.26.2021.BG

Niniejszym komunikatem informujemy, iż decyzją  nOŁO.4210.26.2021.BG. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2021 r (BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 468 (1198) 13 grudnia 2021 r.) zatwierdzona została taryfa dla ciepła ustalona przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

W konsekwencji, na podstawie zawartych umów na dostawy ciepła, począwszy od 01.01.2022 r. wszystkich odbiorców energii cieplnej obowiązywać będą nowe stawki opłat wynikające z zatwierdzonej taryfy.

Komunikat w załączniku.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Decyzja URE pdf 1.26 MB Wojciech Kwieciński
informacja pdf 276.63 KB Wojciech Kwieciński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 grudzień 2021 14:34 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 grudzień 2021 14:41 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 grudzień 2021 14:43 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 grudzień 2021 14:48 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 luty 2022 07:29 Wojciech Kwieciński