Ceny i stawki opłat

 

Grupa A - odbiorcy ciepła kotłowni Wyzwolenia i Targowa

L.p. Rodzaj ceny lub stawki opłat Jedn. miary Wysokość ceny lub stawki opłat
1

Stawka za zamówioną moc cieplną

rata za m-c (bez Vat)

zł/MW/m-c 9166,34
2 Stawka opłaty za ciepło (bez Vat) zł/GJ 35,55

 

 

Grupa B - odbiorcy ciepła kotłowni Kościuszki

L.p. Rodzaj ceny lub stawki opłat Jedn. miary Wysokość ceny lub stawki opłat
1

Stawka za zamówioną moc cieplną

za rok (bez Vat)

zł/MW 104002,94
2

Stawka za zamówioną moc cieplną

rata za m-c (bez Vat)

zł/MW 8666,91
3

Cena ciepła (bez Vat)

 zł/GJ  28,57
4 Cena nośnika ciepła (bez Vat)  zł/m3  22,00
5

Stawka opłaty stałejza usługi przesyłowe

za rok (bez Vat)

 zł/MW  24658,47
6

Stawka opłaty stałejza usługi przesyłowe

rata za m-c (bez Vat)

 zł/MW/m-c  2054,87
 7 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (bez Vat)  zł/GJ  7,59

 

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Taryfa ciepło pdf 1.29 MB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 czerwiec 2017 00:01 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 lipiec 2017 10:25 Super User