Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.

Komunikat o wprowadzeniu do stosowania taryfy na dostawy ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr OŁO.4210.3.2019.EN

Niniejszym komunikatem informujemy, iż decyzją nr OŁO.4210.3.2019.EN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 maja 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2019, poz. 6312) zmieniona została decyzja z dnia
14 września 2018 r. nr DRE.WRC.4210.41.18.2017.2018.571.IX.ESZ, polegająca na zatwierdzeniu ustalonej przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. zmiany taryfy dla ciepła.

W konsekwencji, na podstawie zawartych umów na dostawy ciepła, począwszy od 01.06.2019 r. wszystkich odbiorców energii cieplnej obowiązywać będą nowe stawki opłat wynikające z zatwierdzonej zmiany taryfy.

Komunikat i Dziennik urzędowy w załącznikach.

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
informacja pdf 273.60 KB Wojciech Kwieciński
Dziennik Urzędowy pdf 461.15 KB Wojciech Kwieciński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2019 12:52 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 16 maj 2019 13:04 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2019 13:05 Wojciech Kwieciński