Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. informują:

W związku z problemami technicznymi urządzeń zbierania i przetwarzania danych dotyczących poboru wody i odprowadzania ścieków, może zajść sytuacja w której na dokumencie sprzedaży nie będzie widoczny numer rachunku do wpłat.

Informujemy że rachunek na który należy regulować zobowiązania nie uległ zmianie.

Bank Pekao S.A. I O/Żuromin 03124032171111000027662371

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 26 październik 2018 12:25 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 październik 2018 12:32 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 październik 2018 12:33 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 13:00 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 13:00 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 13:01 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 13:28 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 13:28 Wojciech Kwieciński