Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Żurominie, informują, że z dniem 15.12.2022 roku zostanie zamknięty rachunek bankowy w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział w Żurominie o numerze
38 8213 0008 2004 0301 65670001.

Informujemy, że wpłat można dokonywać na rachunki:

 1. Bank PeKaO S.A. I O/Żuromin

     03 12403217 1111 000027662371

 2. Bank Spółdzielczy w Żurominie

     73 8242 0008 2001 0005 3338 0001

 

Skan informacji w załączniku.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Skan pisma pdf 240.38 KB Wojciech Kwieciński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 grudzień 2022 13:53 Wojciech Kwieciński