Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.

Komunikat o wprowadzeniu do stosowania taryfy na dostawy ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.59.2022.BG z dnia 5 grudnia 2022 r.

Niniejszym komunikatem informujemy, iż decyzją nr  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 grudnia 2022 r. nr OŁO.4210.59.2022.BG , polegającej na zatwierdzeniu ustalonej przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. taryfy dla ciepła, zmianie ulega cennik opłat.

W konsekwencji, na podstawie zawartych umów na dostawy ciepła, począwszy od 20.12.2022 r. wszystkich odbiorców energii cieplnej obowiązywać będą nowe stawki opłat wynikające z zatwierdzonej zmiany taryfy. Przypominamy jednak, że wg regulacji ustawodawcy średnia cena ciepła z rekompensatą pozostaje na poziomie 103,82 zł za GJ netto.

https://bip.ure.gov.pl/download/3/15987/ZurominskieZakladyKomunalne.pdf

 

Komunikat w załączniku.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
taryfa 2022/2023 pdf 1.26 MB Wojciech Kwieciński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 08 grudzień 2022 09:07 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 grudzień 2022 09:20 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 grudzień 2022 09:22 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 grudzień 2022 09:23 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 grudzień 2022 09:24 Wojciech Kwieciński