Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.

Zgodnie z opublikowanym komunikatem o wprowadzeniu do stosowania zmian taryfy na dostawy ciepła zatwierdzonej decyzją nr OŁO.4210.3.2019.EN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 maja 2019 r.

Począwszy od dnia 01 czerwca 2019 r. ulegają zmianie  aktualne ceny i stawki opłat:

Grupa A - odbiorcy ciepła kotłowni Wyzwolenia i Targowa

L.p. Rodzaj ceny lub stawki opłat Jedn. miary Wysokość ceny lub stawki opłat
1

Stawka za zamówioną moc cieplną

rata za m-c (bez Vat)

zł/MW/m-c 11 075,79
2 Stawka opłaty za ciepło (bez Vat) zł/GJ 42,91

 

Grupa B - odbiorcy ciepła kotłowni Kościuszki

L.p. Rodzaj ceny lub stawki opłat Jedn. miary Wysokość ceny lub stawki opłat
1

Stawka za zamówioną moc cieplną

za rok (bez Vat)

zł/MW 123 040,86
2

Stawka za zamówioną moc cieplną

rata za m-c (bez Vat)

zł/MW 10 253,40
3

Cena ciepła (bez Vat)

 zł/GJ  35,31
4 Cena nośnika ciepła (bez Vat)  zł/m3  22,00
5

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

za rok (bez Vat)

 zł/MW  25 335,57
6

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

rata za m-c (bez Vat)

 zł/MW/m-c  2 111,30
 7 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (bez Vat)  zł/GJ  7,78

 

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2019 12:36 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2019 12:47 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2019 12:49 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2019 12:49 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 październik 2019 14:21 Wojciech Kwieciński