Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.

Komunikat o wprowadzeniu do stosowania taryfy na dostawy ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.6.2020.BG z dnia 29 lipca 2020 r.

Niniejszym komunikatem informujemy, iż decyzją nr  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2020 r. nr OŁO.4210.6.2020.BG , polegająca na zatwierdzeniu ustalonej przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. zmiany taryfy dla ciepła.

W konsekwencji, na podstawie zawartych umów na dostawy ciepła, począwszy od 11.09.2020r. wszystkich odbiorców energii cieplnej obowiązywać będą nowe stawki opłat wynikające z zatwierdzonej zmiany taryfy.

Komunikat w załączniku.

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Decyzja URE pdf 1.14 MB Wojciech Kwieciński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 wrzesień 2020 09:32 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 wrzesień 2020 09:36 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 wrzesień 2020 09:48 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 wrzesień 2020 09:53 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 wrzesień 2020 09:55 Wojciech Kwieciński