Drukuj

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Na podstawie przyjętego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zostały opisane czynności które można załatwić w ZWiK:

1. Przyłącze do sieci wodociągowej:

2. Umowa na dostarczenie wody i odbiór ścieków:

3. Zgłoszenie awarii:

Awarię wodno-kanalizacyjną zgłaszamy osobiście w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji (ul. Wyzwolenia 66, 09-300 Żuromin), lub telefonicznie (23 657 25 61) od poniedziałku do piątku od godziny 7:00-15:00, oraz na numer dyżurny (535261451)

4. Odcięcia wody:

5. Rozwiązanie umowy:

Rozwiązanie umowy następuje zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków tj.:
Zakład Usług Komunalnych

1. Zawieranie umów (dot. nieczystości płynnych oraz stałych):

2. Rozwiązywanie umów:

Podanie o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

3. Zgłaszanie odbioru nieczystości płynnych:

4. Zgłaszanie wynajmu sprzętu samochodowego:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1. Podpisanie umowy na najem lokalu.

2. Podpisanie umowy z właścicielem lokalu o zarządzanie

3. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach za zamieszkiwany lokal:

4. Zgłoszenie awarii:

Awarię wodno-kanalizacyjną, elektryczną lub centralnego ogrzewania zgłaszamy osobiście (w siedzibie ŻZK Sp. z o.o. przy ulicy Szpitalnej 125 Żuromin) lub telefonicznie pod numerami telefonów:

Numery telefonów są również dostępne na tablicach ogłoszeniowych umieszczonych na klatkach schodowych w budynkach.
Awarie części wspólnych w budynku takie jak piony kanalizacyjne, centralnego ogrzewania wody ciepłej i zimnej do liczników, instalacji elektrycznej naprawiane są w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia.


Zakład Energetyki Cieplnej

1. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Na zawarcie Umowy o przyłączenie ma również wpływ dostępność terenów pod budowę przyłącza. Zgody właścicieli terenów, przez które planowane jest przyłączenie, zawiera ŻZK Sp. z o.o. w formie Porozumienia o udostępnienie terenu. W przypadku braku zgody, jak również braku alternatywnej możliwości podłączenia, ŻZK Sp. z o.o. ma prawo odstąpić od zawarcia Umowy o przyłączenie.

2. Umowa sprzedaży ciepła

Po podpisaniu "Umowy przedwstępnej " i wykonaniu inwestycji należy zgłosić się do Zakładu Energetyki Cieplnej (09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 35/37) w celu podpisania "Umowy na dostawę ciepła".

3. Zgłoszenie awarii

Awarię w dostawie ciepła na odcinku od ciepłomierza w budynku do kotłowni zgłaszamy osobiście w Zakładzie Energetyki Cieplnej (ul. Wyzwolenia 35/37, 09-300 Żuromin), lub telefonicznie pod numerem: 23 657 26 42 od poniedziałku do piątku od godziny 7:00-15:00.

4. Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy następuje zgodnie z zapisami w umowie na dostawę ciepła tj. :

5. Wstrzymanie dostarczania ciepła:

Zakład Energetyki Cieplnej wstrzymuje dostarczanie ciepła w przypadku pobierania ciepła bez zawarcia umowy sprzedaży ciepła.
Wstrzymanie dostarczania ciepła może nastąpić w przypadku gdy odbiorca:

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Regulamin ZWiK pdf 1.76 MB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:16 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:17 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:17 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:18 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:19 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:20 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:21 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:21 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:22 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:22 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:22 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:24 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:25 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:25 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:29 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:40 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:41 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:42 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:43 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:43 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:44 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 lipiec 2017 10:32 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 lipiec 2017 14:16 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 lipiec 2017 14:16 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 marzec 2018 13:36 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 21:01 Wojciech Kwieciński

Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Politykę cookies